Zamknij okno Drukuj dokument

Roboty budowlane dla Projektu: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn

Przeniesiono do archiwum dn. 21.10.2011 r.

 

Nr sprawy: IR.271.7.3.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2011/S 116-191471 (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Cz. I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW) oraz formularz oferty z załącznikami
        - format PDF 
        - format DOC

Cz. II. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF)

Cz. III. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

   1. Opis ogólny (PDF)

   2. Dokumentacja projektowa:

   A) Część hydrotechniczna
      1) Projekt budowlany - część I (ZIP)
      2) Projekt budowlany - część II (ZIP)
      3) Projekt wykonawczy (ZIP)
      4) Projekt organizacji ruchu (ZIP)
   B) Część gazowa (ZIP)
   C) Część elektryczna (ZIP)
   D) Operat dendrologiczny (ZIP)

   3. Przedmiar robót (ZIP)

   4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP)
 

***UWAGA! W spakowanych plikach ZIP znajdują się pliki DWG, które można obejrzeć w programie "AutoCAD" firmy Autodesk lub bezpłatnej przeglądarce firmy Autodesk "DWG TrueView 2012", którą można pobrać z następujących lokalizacji:
LOKALIZACJA 1 (portal dobreprogramy)
LOKALIZACJA 2 (strona producenta)

 

Załączniki

zmiana treści SIWZ z dn_ 22 czerwca 2011 (44.3kB)    
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie TED Nr 197112_2011 (76.4kB)    
odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ z 01 lipca 2011 (37.5kB)    
odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ z 06 lipca 2011 (35.4kB)    
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie Ted 213310_2011 (83.7kB)    
odpowiedzi na pytania z 11 lipca 2011 (41kB)    
zmiana treści SIWZ z 26 lipca 2011 (45.9kB)    
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie TED 236436_2011 (76.2kB)    
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (49.6kB)    
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia TED Nr 309319_2011 (116.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz Krotoszyna
Data utworzenia:2011-06-18 10:45:00
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wójcik
Data wprowadzenia:2011-06-19 10:58:59
Opublikował:Małgorzata Wójcik
Data publikacji:2011-06-19 11:44:01
Ostatnia zmiana:2017-08-23 13:17:51
Ilość wyświetleń:4688