Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp miasta Krotoszyna w rejonie ulic 56 Pułku Piechoty Wlkp., Młyńskiej, Kościuszki i Ogrodowskiego oraz o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna
w rejonie ulic 56 Pułku Piechoty Wlkp., Młyńskiej, Kościuszki i Ogrodowskiego

oraz

o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna
w rejonie ulic 56 Pułku Piechoty Wlkp., Młyńskiej, Kościuszki i Ogrodowskiego

 

Projekt w/w planu wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.03.2011 r. do 14.04.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn pok. nr 22 w godz. od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.04.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, pok. 41 o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krotoszyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2011 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o:

prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem jest projekt planu dotyczący obszarów określonych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic 56 Pułku Piechoty Wlkp., Młyńskiej, Kościuszki i Ogrodowskiego. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn pok. 22.

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływana na środowisko, należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres architektura@um.krotoszyn.pl, w terminie do dnia 29.04.2011 r. W temacie wniosku należy wpisać „Ocena - mpzp m. Krotoszyna w rejonie ulic 56 Pułku Piechoty Wlkp., Młyńskiej, Kościuszki i Ogrodowskiego”.

 

 

 

             Burmistrz Krotoszyna

Metadane

Źródło informacji:Milena Filipiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Milena Filipiak
Data wprowadzenia:2011-03-08 10:32:48
Opublikował:Milena Filipiak
Data publikacji:2011-03-08 10:38:35
Ostatnia zmiana:2011-03-08 10:38:35
Ilość wyświetleń:1273
Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 01, fax 62 594 04 36, e-mail: um@krotoszyn.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij