Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic: Ogrodowskiego, Okrężnej i Młyńskiej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna
w rejonie ulic: Ogrodowskiego, Okrężnej i Młyńskiej

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr XLI/285/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. , zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic: Ogrodowskiego, Okrężnej i Młyńskiej, obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Ogrodowskiego, Okrężną i Młyńską, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 grudnia 2010 r. do 20 stycznia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, pokój nr 22 w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 stycznia  2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, sala nr 41 o godz. 1300.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krotoszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2011 r.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać do Burmistrza uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres architektura@um.krotoszyn.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

 

                                                                                                         

Burmistrz Krotoszyna

Metadane

Źródło informacji:Milena Filipiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Milena Filipiak
Data wprowadzenia:2010-12-14 08:28:32
Opublikował:Milena Filipiak
Data publikacji:2010-12-14 08:33:57
Ostatnia zmiana:2010-12-14 08:33:57
Ilość wyświetleń:1234
Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 01, fax 62 594 04 36, e-mail: um@krotoszyn.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij