Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Osiedlowej i Krotoszyńskiej

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn
obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Osiedlowej i Krotoszyńskiej

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr XVIII/135/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Osiedlowej i Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.10.2010 r. do 26.11.2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, pok. 22, w godz. od 7:30 do 15:30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.11.2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, w sali nr 41 o godz. 13:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krotoszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2010 r.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać do Burmistrza uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres architektura@um.krotoszyn.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

 

 

Burmistrz Krotoszyna

Metadane

Źródło informacji:Milena Filipiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Milena Filipiak
Data wprowadzenia:2010-10-19 08:19:49
Opublikował:Milena Filipiak
Data publikacji:2010-10-19 08:23:26
Ostatnia zmiana:2010-10-19 08:23:26
Ilość wyświetleń:1164
Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 01, fax 62 594 04 36, e-mail: um@krotoszyn.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij