Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie ulic Gudzielskiego i Szosa Benicka

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna
w rejonie ulic Grudzielskiego i Szosa Benicka


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr XXXIII/245/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Grudzielskiego
i Szosa Benicka
, obejmującego obszary ograniczone:

  1. ulicami: Szosa Benicka, Grudzielskiego, Samulskiego, zachodnią granicą miasta Krotoszyn oraz rowem melioracyjnym od północy,

  2. ulicami: Szosa Benicka, Ściegiennego, Osadnicza, rowem melioracyjnym od północy oraz wschodnią granicą działek nr 445/7, 445/9 i 445/10,


wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn (pokój nr 22)
w godzinach pracy urzędu.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, sala nr 41 o godz. 1400.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krotoszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2010 r.


Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani,
w wyżej określonym terminie, mogą składać do Burmistrza uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres
architektura@um.krotoszyn.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Burmistrz KrotoszynaMetadane

Źródło informacji:Milena Filipiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Milena Filipiak
Data wprowadzenia:2010-08-24 12:50:48
Opublikował:Milena Filipiak
Data publikacji:2010-08-24 12:54:48
Ostatnia zmiana:2010-08-24 12:54:48
Ilość wyświetleń:1540

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij