Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP m. Krotoszyna w rejonie ulic Grudzielskiego i Szosa Benicka

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Grudzielskiego i Szosa Benicka


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie nr XXXIII/245/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Grudzielskiego i Szosa Benicka, obejmującego obszary ograniczone ulicami:
1. Szosa Benicka, Grudzielskiego, Samulskiego, zachodnią granicą miasta Krotoszyn oraz rowem melioracyjnym od północy,
2. Szosa Benicka, Ściegiennego, Osadnicza, rowem melioracyjnym od północy oraz wschodnią granicą działek nr 445/7, 445/9 i 445/10,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 maja 2010 r. do 21 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn (pok. nr 22) w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 czerwca  2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, sala nr 41 o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krotoszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2010 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać do Burmistrza uwagi i wnioski z zakresu ochrony śro-dowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres architektura@um.krotoszyn.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Burmistrz Krotoszyna

Metadane

Źródło informacji:Milena Filipiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Milena Filipiak
Data wprowadzenia:2010-05-11 10:05:04
Opublikował:Milena Filipiak
Data publikacji:2010-05-11 10:18:29
Ostatnia zmiana:2010-05-11 10:18:29
Ilość wyświetleń:1386

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij