Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krotoszynie uchwały nr XXXV/261/2009 z dnia 26 marca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Krotoszyn.
Obszary objęte zmianą Studium określono na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7; 63-700 Krotoszyn w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 3 pkt 11, art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem oceny jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn dla terenów jak wyżej oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, pok. nr 22.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w miejscu i czasie jak wyżej. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7; 63-700 Krotoszyn, albo w formie elektronicznej na adres architektura@um.krotoszyn.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – zmiana Studium”.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Krotoszyna.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Krotoszyna


Uwaga - uchwała wraz z załącznikiem dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7 na pokoju nr 22 oraz na stronie internetowej www.krotoszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem uchwały jak wyżej. 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Milena Filipiak
Data utworzenia:2010-01-19 08:24:24
Wprowadził do systemu:Milena Filipiak
Data wprowadzenia:2010-01-19 08:25:26
Opublikował:Milena Filipiak
Data publikacji:2010-01-19 08:37:17
Ostatnia zmiana:2010-01-19 08:37:17
Ilość wyświetleń:1933

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij