Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

    Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.01.2010 r. do 18.02.2010 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn pok. nr 22 w godz. od 7:30 do 15:30. 
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.02.2010 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn sala nr 41. 
    Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krotoszyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2010 r. 
    Równocześnie, zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski
z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres architektura@um.krotoszyn.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o bezpiecznym podpisie elektronicznym.
Przedłożone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Krotoszyna.
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu składania pozostaną bez rozpatrzenia.


Burmistrz Krotoszyna

 

Metadane

Źródło informacji:Milena Filipiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Milena Filipiak
Data wprowadzenia:2009-12-22 09:20:47
Opublikował:Milena Filipiak
Data publikacji:2009-12-22 09:30:53
Ostatnia zmiana:2009-12-22 09:33:10
Ilość wyświetleń:1392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij