Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Bursztynowej

oraz

o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. planu

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Bursztynowej

Projekt ww. planu wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.09.2009 r. do 21.10.2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn pok. nr 22 w godz. od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 12.10.2009 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, sala nr 41.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krotoszyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2009 r.

Jednocześnie na podstawie 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) informuję o:


prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,


której przedmiotem jest projekt planu dotyczący obszarów określonych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Bursztynowej. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn pok. nr 22.

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływana na środowisko, należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: architektura@um.krotoszyn.pl, w terminie do dnia 12.11.2009. W temacie wniosku należy wpisać „Ocena-plan ul. Bursztynowa”

Przedłożone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Krotoszyna.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Krotoszyna

Metadane

Źródło informacji:Justyna Kozłowska
Data utworzenia:2009-09-15 10:32:55
Wprowadził do systemu:Adam Augustyniak
Data wprowadzenia:2009-09-15 10:33:03
Opublikował:Adam Augustyniak
Data publikacji:2009-09-15 10:37:37
Ostatnia zmiana:2009-09-15 12:13:29
Ilość wyświetleń:1374

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij