Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej mpzp gminy Krotoszyn w rejonie wsi: Wielowieś, Unisław, Benice, Bożacin, Lutogniew, Wróżewy

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej mpzp gminy Krotoszyn w rejonie wsi: Wielowieś, Unisław, Benice, Bożacin, Lutogniew, Wróżewy

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem będzie realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego gminy Krotoszyn w rejonie wsi: Wielowieś, Unisław, Benice, Bożacin, Nowy Folwark, Brzoza, Lutogniew, Wróżewy zgodnie z uchwałą Nr XXIII/182/2008 Rady Miej-skiej w Krotoszynie z dnia 29 maja 2008 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/246/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIII/182/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn w rejonie wsi: Wielowieś, Unisław, Benice, Bożacin, Nowy Folwark, Brzoza, Lutogniew, Wróżewy.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie pok. nr 22.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy od-działywana na środowisko, należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kro-toszynie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail architektura@um.krotoszyn.pl,
w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Przedłożone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Krotoszyna.
Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz Krotoszyna
Julian Jokś


Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Grenda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Grenda
Data wprowadzenia:2009-05-12 15:30:40
Opublikował:Małgorzata Grenda
Data publikacji:2009-05-12 15:31:58
Ostatnia zmiana:2009-05-12 15:31:58
Ilość wyświetleń:1376

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij