Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie - Lokalny Program Rewitalizacji.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krotoszyna zaprasza do składania propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W związku z trwającymi pracami nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich i Powojskowych na lata 2005 – 2013” Urząd Miejski w Krotoszynie organizuje spotkanie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, które pragną zgłosić własne projekty do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się dnia 15 lipca 2005 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7, pok. nr 41 (sala sesyjna).

Obszarem wskazanym w pierwszej kolejności do rewitalizacji jest obszar śródmieścia określony na mapie umieszczonej w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie www.krotoszyn.pl.

Lokalny Program Rewitalizacji jest opracowaniem służącym zaplanowaniu środków na przedsięwzięcia zmierzające do ożywienia społecznego i gospodarczego poprzez m.in. poprawę struktury przestrzennej i estetyki miasta, restaurację obiektów zabytkowych, modernizację i adaptację budynków pod działalność gospodarczą i usługi publiczne, a także poprawę stanu infrastruktury komunalnej. Posiadanie dobrze opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji jest niezbędnym warunkiem przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Wśród podmiotów, które mogą być zainteresowane włączeniem własnych projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji, prócz Miasta i Gminy Krotoszyn, wymienia się:
- jednostki wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego,
- spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów posiadają podmioty wymienione wyżej lub samorząd województwa,
- podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada Miasto i Gmina Krotoszyn,
- podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych - dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych,
- organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,
- szkoły wyższe,
- wspólnoty mieszkaniowe.

Podczas spotkania zostaną przedstawione przez konsultantów Doradztwa Gospodarczego DGA S.A., które na zlecenie Miasta i Gminy przygotowuje projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji:
- zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.1 ZPORR „Rewitalizacja obszarów miejskich", w tym typy kwalifikujących się projektów;
- zasady zgłaszania własnych projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji;
- harmonogram prac nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji.


* Załącznik nr 1

Załączniki

archkonk1.jpg (371.6kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2005-07-11 14:21:06
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2005-07-11 14:21:06
Ostatnia zmiana:2008-11-13 20:16:24
Ilość wyświetleń:1506

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij