Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku


 1. Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2017 rok, w dwóch terminach, tj:

  a) od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. – z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami) dokumentującymi zakup w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

  b) od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami, jak wyżej) potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

  Umowy dzierżawy/użyczenia muszą być zawarte w formie pisemnej, a w treści tej umowy powinny znajdować się następujące dane: strony umowy, numer działki podlegającej dzierżawie, powierzchnia gruntu i okres zawarcia umowy. Do wniosku należy dołączyć kopię umów, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu.

 2. Za producenta rolnego, zgodnie z ustawą, uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 3. Za gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków!).

 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1. podaje numer z tego rejestru.

 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie w oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 789) i jest również dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

 8. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej
  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1934) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2017 roku.

  Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 9. Na wniosek złożony w pierwszym terminie (luty) decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostaną wydane przez burmistrza w terminie od 1 do 31 marca 2017 roku, a wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi po uzyskaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 30 kwietnia 2017 roku, przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 10. Na wniosek złożony w drugim terminie (sierpień) decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostaną wydane przez burmistrza w terminie od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 r, a wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi po uzyskaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 30 października 2017 roku przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Załączniki

Wniosek (169.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie faktur (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz Krotoszyna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Zaradniak
Data wprowadzenia:2017-01-12 13:38:07
Opublikował:Ewa Zaradniak
Data publikacji:2017-01-12 13:43:42
Ostatnia zmiana:2017-01-12 13:43:59
Ilość wyświetleń:1408

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij