Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nr XVIII/138/2008 z dnia 31.01.2008 r.

Uchwała Nr XVIII/138/ 2008 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/123/2007 r. Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/196/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w Krotoszynie oraz podziału na strefy.

     Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.Nr 97, poz.1050 z późniejszymi zmianami), art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 50,poz.601 z późniejszymi zmianami), § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnych (Dz.U.Nr 14 poz. 117 z 2005r.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XVII/123/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/196/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w Krotoszynie oraz podziału linii na strefy - § 3 pkt 2,3 i 4 otrzymuje odpowiednio brzmienie:

„ 2.Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu wynosi 90 zł.
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu wynosi 72 zł.

3. Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,
a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
a)rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków - wynosi 36 zł.
4.Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny wynosi 270zł .”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2008-02-07 13:54:38
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2008-02-07 13:54:38
Ostatnia zmiana:2008-11-13 20:02:16
Ilość wyświetleń:1592

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij